Inside of classics

Inside of classics

Биздин жашоодогу бүтпөс кыймылдар. Убакыт, адамдар, технологиялар, кызыктар алмашат. Бирок адамдын чыгармачылыкка болгон сүйүүсү эч качан албашпайт. Биз балетке суктанып, ырдап ырахаттануу, мындан ары да жаңы таасирлерди алуу үчүн театрга барабыз. Бирок дүйнө классикасы жогорку технологиялык жана новатордук болушу мүмкүн, жаңы образдар күтүлбөгөн жаңычылыктар менен таң калтырат. «Inside of classics» долбоору –Kazakh TVнын рухий азык булагы.