Кардиохирургия жетістіктері

Бүгінгі бағдарламада:
Адамның жүрегі 70 жыл ішінде 2,5 млрд рет соғып шамамен 250 млн литр қанды айналдырады. Жүрек адам ағзасының моторы

Пікірлер