Жану мәселелері институты

Бүгінгі бағдарламада:
Жану мәселелері институты. Жетекші ғылыми зерттеу орталығы.  Онда химиялық физика, плазмахимия, наноматериалдар мен жану үрдістер салаларындағы ең замануи зерттеулер жасалып, тәжірибелік қолданысқа енгізіледі. 

Пікірлер