Дайын жартылай фабрикаттар өндірісі

Тұшпара өндірісінің бірінші кезеңі қамыр илеуден тұрады. Алдымен ұн илектен өткізіледі. 

Пікірлер