Александр Телитченко

Құрылыстың жауапты саласындағы күрделі бағыт, жобаларды жүзеге асырудың ерекше тәсілдемесі. 

Пікірлер