Қазақ графикасы

ХХ ғасырдың екінші жартысы - қазақ графикасының даму кезеңі. 60-80 жылдары ол өзіндік, қайталанбас бейнесіне ие болды. 

Пікірлер