Ғылым музейі

Бүгінгі бағдарламада:
Бұл прототерий Қазақстан мен Америка ғалымдарының бірлескен экспедициясының нәтижесінде табылған. 

Пікірлер