ЭКСПО комиссарларының әлемдік клубы

Бүгінгі бағдарламада:
1. Ұлыбритания 1000 м повильонын калай игереді?
2. ЭКСПО комиссарларының әлемдік клубы деген не?
3. Қай мемлекет ЭКСПОға 50000 қонақ әкеледі?

Пікірлер