Heart of Eurasia

Heart of Eurasia

Қазақстанның инвестициялық және туристік әлеуеті туралы бағдарлама. Ол дәстүрлер мен бүгінгі заманның сабақтастығын көрсетеді, өзіндік, бірегей даму жолын тапқан елдің жетістіктері мен мүмкіндіктерін айғақтайды.