Коом

Кийиз басуу өнөрү

Кийиз басуу өнөрү

Казак элинин байыркы замандан бери келе жаткан каада-салттарынын бири – кийиз басуу өнөрү.