Хай-тек

Так дыйканчылык

Так дыйканчылык

Бүгүнкү күндө так дыйканчылык Борбор Казакстан фермерлеринин арасында ар дайым талкууланып келген өзөктүү маселелердин бири.