Маданият

«El Arna» телеканалына - 2 жыл

«El Arna» телеканалына - 2 жыл

Ушул жылдан баштап «Ел арнанын» эфиринде театр спектаклдери менен сахна сыртындагы кымкуут жашоосунан түз көрсөтүлүүлөр жасалат.