Бизнес

QNET – 10 жыл

QNET – 10 жыл

QNET – бул бир гана ийгиликтүү бизнес эмес, ошол эле учурда коомдук жоопкерчилик.