Бизнес

АЭФ: Global Challenges Summit 2018

АЭФ: Global Challenges Summit 2018

Астанадагы алдыңкы ЖОЖдын алкагында, алдыңкы экономисттердин катышуусундагы лекциялар өткөрүлөт.

АЭФ 2018: Шаарлар ааламы

АЭФ 2018: Шаарлар ааламы

Ресурстук туруктуулуктан дүйнөлүк коопсуздукка чейин. Астана экономикалык форумунда 11 дүйнөлүк маселени талкулоо пландалууда.