Бизнес

АЭФ 2018: Шаарлар ааламы

АЭФ 2018: Шаарлар ааламы

Ресурстук туруктуулуктан дүйнөлүк коопсуздукка чейин. Астана экономикалык форумунда 11 дүйнөлүк маселени талкулоо пландалууда.