Эл аралык маалымат бөлүмүнүн башчысы

Эл аралык маалымат бөлүмүнүн башчысы

 

Ляззат – эл аралык компанияларда зор иш тажрыйбасы бар журналист, лингвист жана алып баруучу.

Ляззат Казак эл аралык мамилелер жана дүйнө тидери уиверситетин англис жана француз тилдеринин мугалими адистиги боюнча бакалавр даражасы менен аяктаган. Андан соң Нью-Йорк университеттинде англис тилинен магистр даражасын алган. Телевизиондук карьерасы башталганга чейин, Ляззат, Делойт жана Санигест Интернасиональ компанияларында башкаруучулук консалтинг жана коммуникациялар тармагында иштеген. Ляззат кеңири эл аралык аудитория үчүн жергиликтүү саясий, спорт, ишкердик жана маданий окуяларды болушунча өзгөчө чагылдырууга умтулат.