Тема: Kazakhstan Global Investment Forum 2018


Kazakhstan Global Investment Forum 2018

Kazakhstan Global Investment Forum 2018

Лондондо Казакстандык инвестициялык дүйнө форумунда өлкөнүн жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тааныштырылды.