Тема: туризм


Туризмдин өнүгүүсү

Туризмдин өнүгүүсү

Түркия, Малайзия, Индонезия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Түрк элинин руханий борбору Түркестан шаарын көрүүгө кызыгуу билдиришет.