#инновация теги боюнча бардык жаңылыктар

Билим берүүдөгү инновация

Билим берүүдөгү инновация

Казакстандык мектептер жигердүү түрдө окуу жараянына техникалык ноу-хау жана заманбап сабак берүү ыкмаларын киргизип жатышат.