#Нурсултан Назарбаев: жаратмандык доору теги боюнча бардык жаңылыктар