Тема: Жаңы теле берүүлөр


Kazakh TV: Жаңы теле берүүлөр

Kazakh TV: Жаңы теле берүүлөр

Казакстандык кино өндүрүшүнүн арасындагы окуялар тууралуу кененирээк «Cinema Life» программасынан кабардар боло аласыздар.