#Евразиялык экономикалык мейкиндиги теги боюнча бардык жаңылыктар