#Дүйнөлүк жана салттуу диндердин съезди теги боюнча бардык жаңылыктар