#Балык чарбасы теги боюнча бардык жаңылыктар

Балык экспорту

Балык экспорту

«Казакстанда жасалган» деген соода белгиси менен сапаттуу балык өндүрүштөрү жалпы 12 мамлекетке жөнөтүлүүдө.