Тема: Астана экономикалык форуму


АЭФ 2018: Серепчилердин пикири

АЭФ 2018: Серепчилердин пикири

Мындай олуттуу жолугушуу Евразиялык мейкиндикте ушул мезгилге чейин болгон эмес деп эсептейт латвиялык публицист Владимир Решетов.