Евгений Кузнецов

Технологиялык процесстердин бат өнүгүүсү келечекте кандай чакырыктарга алып келери тууралуу Сингулярлык Университетинин элчиси, серепчи Евгений Кузнецов бандап берет.

Комментарии