Natural recourses

Natural recourses

Аталган программада казак жеринин ичи тууралуу айтылат, Менделеевдин таблицасындагы элементтер жер казынасында калыптанганы, ошондой эле кылымдардан берки Казакстандын геологиясынын тарыхы тууралуу сөз болмокчу.

Акыркы программалар

No results found.