The World of Startups

The World of Startups

Программа, эл аралык жана казак эксперттери менен маектешүүлөрдү жүргүзөт, технологиялардын негизги багытын акыркы кабар тууралуу жаңы ысымдарды ачат. Бул IT-өнөр жай иштеп чыгуучулар менен башталат ишканалардын мерчемдүү долбоор болуп саналат.