The Nomads

The Nomads

«The Nomads» чындык шоусу. Биз кылымдар бою урпактан урпакка өтүп келе жаткан  казактардын салт санааларын, үрп адаттарын айтып беребиз. 10 катышуучу, ар кандай маданияты менен  ар түрдүү өлкөлөр, баардыгы эки топко бөлүнүшүп чыныгы көчмөн жашоосун баштарынан кечиришет. Көчмөн болуу оңой эмес! Эң чыдамдуу, күчтүү, шамдагай катышуучулар, чыныгы каада салтты билгендер жеңүүчү аталышат жана 5 000 000 теңге байгеге ээ болушат.

Акыркы программалар

No results found.