NEXT GENERATION

NEXT GENERATION

20-30 жылдан кийин келе турган келечек. Бул дүйнөлүк белгисиздик шартында көрүүгө болобу? Келечектин чеги кандай болот? Ал анткени ачык жана жарык болушу үчүн? Жаңы муун деп аталган келечек эмне кыла алышат?