I'm a human

I'm a human

I am a Human  социалдык долбоору  - документалдуу, кызыктуу, көптөгөн кыйынчылыктарды, жоготууларды  баштарынан кечирген адамдар менен болгон маектер сериясы.  Алар күн сайын жашоо менен күрөшүп, бирок ошол эле учурда башкаларды да эстеринен чыгарышпайт. Бул тарых адамдардын, адамдарга айткандары. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер, көптөгөн оор кырдаалдар жана жоопкерчилик, бирок акырында адам бойдон калгандар. Булар жылдыздар эмес, артисттер дагы эмес, булар жөн гана биздин арабызда өмүр кечирген адамдар.

Акыркы программалар