World of fairy tales

World of fairy tales

Долбоор бир тууган элдердин жалпы окшоштуктары жана өзгөчөлүктөрүнө арналган. Жаңы долбоордо Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Борбордук Азия элдеринин жомокторун көрсөтөбүз. Ары эски, бирок кызыктуу жомокторду 2D жана 3D куралдарынын жардамы менен көрө аласыз. Мындай жомокторду көргөн соң сөзсүз аны толугу менен окууга кызыгууңуз жаралат.

Акыркы программалар

No results found.