Colours of Asia

Colours of Asia

«Colours of Asia» теле долбоору бул - Казакстан, Орто Азия мамлекеттери жана Азербайжанда жашаган чыгармачыл адамдар менен жолугуушулар. Алар замандан артта калбастан глобалду дүйнөдө жашап ошол эле учурда өз ишмердүүлүктөрүндө кайталангыс чыгыш ыраңы менен Азиянын жүзүн кошо алып жүрүшөт.