Ethnosport. Reviving the Traditional Games

Ethnosport. Reviving the Traditional Games

Алып баруучу өз тажрыйбасында көчмөндөрдүн заманбап түшүндүрмөсүндөгү жашоосунда жашайт. Ал бардык талаа спорт түрлөрүндө атка мингенди, бүркүт, тайган иттери менен мергенчиликке чыкканды, улак тартканды, шамдагайлыкты, эрдикти дегеле көчмөндөрдүн чыдамкайлыгын үйрөнөт. Мындан сырткары көрсөтүүдө Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Борбордук Азиянын серепчилери катышат.