Eurasian dance festival

Eurasian dance festival

«Астана Балет» Борбордун 20жылдык мааракесине мыкты белек тартуулады, ал «Eurasian Dance Festival» аттуу балеттик нон-стоп. Театр сахнасында Кытай, Испания, Орусия, Германия жана Астана балеттин эң күчтүү труппалары өнөр көрсөттү. Андыктан Казак твден «Eurasian Dance Festival» программасынан сынактагы эң соонун көрүнүштөгү күндөлүктү өткөрүп жибербеңиз.

Акыркы программалар