Talk to nature

Talk to nature

Аталган документалдуу долбоордо адамдар менен жандуу жаратылыштын өз ара мамилелери жана жаратылыштагы адамдын орду, ошондой эле Казактсандагы өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү. Биздин өлкөнүн корголуучу аймактарындагы кызыктуу окуялары анча белгилүү эмес.

Алып баруучу Сергей Пономарев, журналист, экологиялык зор билимге ээ, биология, натуралист, жаратылыш адамы, Казакстандын жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүн изилдөө иштери менен алектенет.