Gifted

Gifted

«Gifted» долбоору жаш курагына карабастан жашоого максат коюп, келечекте ким болоорун чечкен балдар жөнүндө айтып берет. Алар көптөгөн көйгөйлөрдөн турган, тынымсыз эмгекти жана өзүн өнүктүрүүнү талап кылган түйшүктүү жол тандап алышкан. Так ушул талап азыр аларды элге таанымал, ийгиликтүү жана белгилүү кылууда.

Акыркы программалар