Sketchbook

Sketchbook

Бул долбоордун өзгөчөлүгү, бир гана саякатчыларды көрөрмандарга тааныштыруу эмес, Улуу Талаанын жашоо менен күрөшү, маданияты, көчмөн жашоосун онлайн режимде чагылдыруу. Жазуу аркылуу жана иллюстрация аны менен катар социалдык тармактан сүйлөшкөн стилде тартуулайбыз.

Акыркы программалар