Central Asian Civilizations

Central Asian Civilizations

Байыркы Борбордук Азияны изилдөөдө дүйнөлүк маданияттын тарыхы аталган региондо  чоң роль ойнору айкын. Тээ качантан бери окумуштуулар, жазуучулар, архитекторлор  Борбор Азиянын орто кылымдардагы жетишкендиктери экени белгилүү. Алар анык цивилизацияны, жергиликтүү маданиятты жаратууга байдубал  болушкан.

«Central Asian Civilizations» аттуу документалду сериалды көрүүнү баардык көрүүчүлөргө сунуштайбыз.Серепчилердин, окумуштулардын талдоосунун негизинде, ар кандай кырдаалдагы моделдештирүү боюнча Борбордук Азиянын тарыхынын татаал илмектерин жана  бурулуштарын түшүнүүгө болот. Компьютердик графика аркылуу көчмөндөрдүн талаалары, согуштагы уставтарын жана ошол учурдагы айрым нюанстарын көрсөтүүгө аракет кылабыз. Каскадерлордун, костюмдардын жардамы менен көчмөндөрдүн ошол учурдагы этнографиялык  курал-жарактарынын моделин көрсөтөбүз.