Astana International Financial Сentre

Astana International Financial Сentre

«Financial Centre» программасынын ар бир чыгарылышында  базардагы капитал, активдерди башкаруу, чет өлкөлүк  инвестиция, жашыл экономика инвестициясы тууралуу кененирээк сөз козгойбуз. Бизнесмендердин  Астана Экономикалык Каржы Борборунун айланасындагы пайдасы кандай. Ошондой эле көрүүчүлөр Казакстандык базарда исламдык каржыны, жаңы каржылык технологияны биздин өлкөдөгү каржылык борборго кантип алып келет? дал ушулар тууралуу кеп болот.