WTO market

WTO market

Бул долбоор шарттуу үкөн товарларынын негизинде курулган. Алып баруучу соода менеджер катарында бүткүл дүйнөлүк соода уюму тууралуу теле көрүүчүлөр менен диолог жүргүзөт. Бул уюм менен кандай жол аркылуу иштешсе болот жана жашообуздун деңгээлин жакшырууга жардам береби деген сыяктуу суроолордун үстүндө талку болот.

Акыркы программалар

No results found.