Unknown Kazakhstan

Unknown Kazakhstan

Бул теле көрсөтүүнүн тартуучу тобу Казахстандагы учу-кыйыры жок аймакка, жада калса адам буту басып көрбөгөн жерге барып көптөгөн кызыктарга тартуулаган программма.