Time Puzzle

Time Puzzle

Баардык адамзатынын тарыхы ары сырдуу ары табышмактуу. Чынында эле, биздин бүткүл дүйнөлүк тартип, азыр илим менен техниканын өнүгүү доорунда окумуштуулар толук жооп бере албайт, ал миңдеген суроолор пайда кылат. TIME PUZZLE программасынын тартуучу тобу өлкөгө саякаттоо менен Казакстандын сырдуу аймактарынын көшөгөсүн ачууга аракет кылат.

Акыркы программалар