Spirit of the wild

Spirit of the wild

Казакстандагы жапайы жашоо. Биздин өлкө жапайы табияттын сулуулугу менен дээрлик бузулган эмес сактап калган бир нече сырлардын бири болуп саналат. Ал сулуу жана изилдене элек болуп эсептелет, ошондой эле ал жак абдан алыс.Тоолордо, таалааларда жана токойлордун баардыгында жапайы жантыктар. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү керемет деп айтууга болот, атүгүл тажрыйбалуу биологдор үчүн да татаалдык жаратат. Ушундай сулуулуктун арасынан эндемикалык түрү жок болуп кетүү коркунучунда турат. Ар бир программада биз фото мергенге чыгабыз. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн сейрек кездешүүчүн издейбиз. Көп жылдык тажрыйбасы бар биолог Юрий Алексеев жапайы жаныбарлардын кереметтүү дүйнө жөнүндө айтып берет.

Акыркы программалар

No results found.