Single Market

Single Market

Казахстан-мамлекети өзүнүн экономикасын жогорулатуу менен журулушкан өлкө. Бул деңизге чыгууга шартталган, чакан өлчөмү жана калкттын жыштыгы, советтер союзундагы региондук адистешүү бириктирет. Долбордун милдети ачык жана так айтуу менен экономикалык интеграция бүгүнкү күндө Казакстандын саясатында кандай мааниге ээ экенин таамай айтабыз.