Recipe for friendship

Recipe for friendship

Программа негизинен Этникага саякатто, Казакстандын аймагындагы башка улуттун элдерине, диаспораларга , алардын үй-бүлөлөрүнүн жашоо- тиричилиги аны менен катар, каада-салттарды эске бир түрү менен таанышып, саякаттоо.