NEXT GENERATION

NEXT GENERATION

20-30 жылдан кийин келе турган келечек. Бул дүйнөлүк белгисиздик шартында көрүүгө болобу? Келечектин чеги кандай болот? Ал анткени ачык жана жарык болушу үчүн? Жаңы муун деп аталган келечек эмне кыла алышат?

Акыркы программалар