National encyclopedia

National encyclopedia

Казак элинин каада-салттарын жана үрп-адаттары жөнүндө билим берүү программасы. Салт-санаалар заманбап Казакстандыктардын жашоосунда колдонулабы, унутулуп жана кайрадан калыбына келип жаткан ырым-жырымдар.

Акыркы программалар