Museums' secrets

Museums' secrets

Бул программада анча белгилүү эмес, сырдуу Казахстан тууралуу, өлкөнү өнүктүрүүдөгү маанилүү ролду аркалаган инсандардын маңыздүү тарыхын ачып берет. Долбоордун чыгармачыл тобу белгисиз тарыхий учурларды чагылдырып берет.