Modern Nomads

Modern Nomads

Modern nomads теледолбоорунда казах элинин жазылбай калган мыйзамы болгон каада-салттары, үрп-адаттары тууралуу айтылат. Кызыктуу уламыштар жана ишенимдүү легендаларга арналган долбоор башка өлкөнүн жараандарынын да кызыгуусун жаратып келет.